Effekten av dina förändringar kan sprida sig till andra områden av ditt liv så du automatiskt blir av med dåliga vanor och oväntat får fler goda vanor.

Se till att få mejl när jag kommer ut med ny information om vanor.

Du kommer att få mejl när jag kommer med ny information om vanor.